Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Organitzem la solidaritat

Recursos i enllaços d’interès i del barri:

Col·laboradors:

Mapa de punts de recollida d’aliments: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12z7WEcjUWfJIeAR8RCVWT9WjRSyLbkhE&ll=41.422989553902845%2C2.1845444663517632&z=15